Home

Arbetsvärdering kommun

tänkte genomföra en arbetsvärdering och i så fall vil-ket system som de använt/tänkte använda sig av. 4 kommuner svarade på enkäten och av dessa hade 74 kommuner genomfört en arbetsvärdering. Ytterligare kommuner planerade att genomföra en arbets-värdering. Det finns många olika arbetsvärderings-system Arbetsvärdering - ett verktyg för rätt lön. Din lön beror på vilka arbetsuppgifter du har och hur svåra de är. Den värdering som görs av ditt arbete är därför viktig - liksom bedömningen av hur väl du utför det. Att bedöma ett arbetes svårighetsgrad är inte lätt Arbetsvärdering i Uppsala kommun Det är inte lite förundrad man blir när man kan läsa i UNT.SE den 26 feb.Uppsala Kommun som har genomfört en lönekartläggning som visar att det finns ?kvinnoyrken? som värderats högre än ett ?manligt yrke? men ligger drygt 5000 kr lägre per månad I rollen som arbetsgivarorganisation tecknar SKR löneavtal med alla centrala fackliga organisationer. Avtalen utgår från att lönebildningen sker lokalt, där varje kommun och region ansvarar för löner och löneökningar inom sina respektive verksamheter Arbetsvärdering är för många en av svåraste delen i en lönekartläggning. Kartläggningen av likvärdigt arbete är en genomgång av kraven i arbetena. Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet

 1. BAS är ett arbetsvärderingsverktyg. Med arbetsvärdering som hjälpmedel underlättas bland annat jämställdhetsarbetet och arbetet med en effektiv och rättvis lönepolitik
 2. Årets arbetsterapeut 2020 är Therese Rosenkvist, leg. arbetsterapeut i Socialpsykiatrin i Sjöbo kommun och Årets arbetsterapeutstudenter är Isidora Vera Valencia och Jennifer Johansson, studenter vid Karolinska Institutet och Linköpings universitet. Stort grattis
 3. Letar du efter ett system som kan hjälpa er med er lönekartläggning eller lönerevision? Då är Sysarb rätt för er! 15 års erfarenhet. 97 % kundnöjdhet
 4. Lönelotsarna är ett nätverk av experter på lönebildning och lönekartläggning. Vi erbjuder stöd och utbildning med fokus på lönekartläggning och arbetsvärdering med hjälp av verktyget Analys Lönelots. Lönelotsarna har hjälpt organisationer och företag i deras arbete för jämställda löner sedan 1990-t
 5. Uppsala kommun är en mycket stor organisation med delegerat ansvar för medarbetarfrågor lönekartläggning och arbetsvärdering. Kommunens lönebild ska vara fri från osakliga löneskillnader mellan könen. Uppsala kommuns lönepolitik formuleras så att den leder till att lönebildningen i kommunen

Arbetsvärdering - ett verktyg för rätt lön S

#592. Arbetsvärdering i Uppsala kommun Che

 1. Arbetsvärdering - ett verktyg för rätt lön. Din lön beror på vilka arbetsuppgifter du har och hur svåra de är. Den värdering som görs av ditt arbete är därför viktig - liksom bedömningen av hur väl du utför det. Läs mer om Arbetsvärdering - ett verktyg för rätt lön. ST
 2. Västerviks kommun som upplevs som konsekvent, förståelig, tydlig och rättvis av medarbetarna. och grundas på en gemensam arbetsvärdering för olika befattningar. Men för att upplevas rätt måste den även kunna motiveras utifrån individuella prestationer
 3. Arbetsvärdering Eslövs kommun använder ett arbetsvärderingssystem. I arbetsvärderingssystemet har alla yrkesbefattningar inom Eslövs kommun värderats i en förutbestämd graderingsskala i kunnande, problemlösning, ansvar och arbetsförhållande. Lönekartläggning Varje år genomförs en lönekartläggning av lönerna i syfte att upptäcka
 4. Arbetsvärdering : en möjlig väg till jämställdhet i arbetslivet? En kvalitativ studie av ett arbetsvärderingsprojekt med jämställdhetssyfte i en kommun. 856 visningar uppladdat: 2002-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera.
 5. Sök bland alla lediga jobb. Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Lönekartläggning 2016 Sida 3 av 13 Sammanfattning Övertorneå kommun genomför sedan flera år tillbaka lönekartläggningar vartannat år. Från och med 2017 kommer kartläggningarna att genomföras årligen. Formkravet för hur en kartläggning ska genomföras och vad som ska redovisas i samban inom kommunen. Arbetsvärdering är en systema-tisk metod för att jämföra olika arbeten genom att värdera de krav arbetsuppgifterna ställer på den anställde. Värderingen är uppbyggd enligt en skala från 0-1500 och är indelad i intervaller. De fl esta åter-fi nns i intervall från 200 upp till 500 poäng Välkommen till Minasidor Användarnam Lediga jobb Benämning Sista ans.datum Ort; Förskollärare Villa villerkulla förskola (Fem tjänster) 2020-11-30: Värnamo centralort: Lärare hem- och konsumentkunskap och engelska Bor skol I sitt avhandlingsarbete har Kerstin Rosenberg deltagit i och utvärderat fem arbetsvärderingsprojekt inom kommun, statliga myndigheter och banker. Ingen genväg till rättvisa löner Studien visar att arbetsvärdering inte automatiskt ger rättvisa löner

Lokal lönebildning - SK

 1. dre än män i Avesta kommun
 2. Vi har jämfört löneläget (yrkets medellön) i kommuner som har arbetsvärderat, med löneläget i övriga kommuner. Det statistiska resultatet blev ingen nämnbar skillnad. Barnskötare, dagbarnvårdare mfl 0 kr. Undersköterskor 0 kr (Samma medellön med arbetsvärdering som utan.) Vårdbiträden, pers. assistenter mfl 0 k
 3. Arbetsvärdering i Uppsala kommun 2010-03-01 - Det är inte lite förundrad man blir när man kan läsa i UNT.SE den 26 feb.Uppsala Kommun som har genomfört en lönekartläggning som visar att det finns kvinnoyrken som värderats högre än ett manligt yrke men ligger drygt 5000 kr lägre per månad
 4. Tummen ner för arbetsvärdering Vårdförbundet i Skellefteå säger tillsammans med Lärarförbundet nej till tankarna på ett arbetsvärderingsprojekt i kommunen. Motiveringen är bland annat att det bygger på ett kollektivt tänkande som innebär att alla sjuksköterskor ses som utbytbara och att arbetsuppgifterna utförs på ungefär samma sätt
 5. Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660 Datum 2019-11-19 Ärendenr 2019-000433.02 Riktlinjer för lönebildnin
 6. Lönerna för de sju biståndshandläggarna som de kallas i Sjöbo kommun har ökat med hela 7,9 procent under de senaste två åren. Numera är snittlönen 37 471 kronor i månaden. LÄS MER: Lönestatistik för dig inom socialt arbete. Varför ligger ni relativt högt? - För ett par år sedan gjordes en arbetsvärdering
 7. istrativ assistent har 29800 kr i medelön i månaden 2020. Läs mer om lönestatistik för 8000 yrken på Yrkeskollen.se
Ny version av SafetyNet/HSEQ Master!

Arbetsvärdering. AKTA kap. II § 9. Vid arbetsvärderingen görs en bedömning av arbetets svårighetsgrad. Arbetsvärderingen baserar sig på uppgiftsbeskrivningen och det lokala arbetsvärderingssystemet. Individuellt tillägg. AKTA kap. II § 11. Det individuella tillägget baserar sig på. yrkesskicklighet; arbetsprestationer oc Arbetsvärdering som ett verktyg för att åstadkomma jämställda löner i den kommunala sektorn i Sverige. I studien följs fyra kommuner i deras lönekartläggningsprocesser. Fokus ligger på själva processen och hur den behandlar skillnaderna i mäns och kvinnors arbete och den lön dessa arbeten ger

I Skara kommun har en arbetsvärdering genomförts för att på ett systematiskt sätt bedöma befattningarnas komplexitet. I Skara används systemet MIA för arbetsvärdering och lönekartläggning. Befattningarna har efter värderinge HÖGANÄS KOMMUN PERSONALAVDELNINGEN 263 82 Hganäs • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se WWW .HOGANAS.SE HÖGANÄS KOMMUN BILAGA 2 MEDARBETAR- OCH LÖNESAMTAL . Medarbetarsamtal och lnesamtal hr ihop. Medarbetarsamtalet kallas ibland även fr utvecklingssamtal. Det är ett längre samtal med ett framåtblickande och utvecklande innehåll

Kommunens decentraliserade lönebildningsprocess förutsätter att cheferna är medvetna om och svårighetsgrad (arbetsvärdering) samt den anställdes arbetsresultat. Den individuella bedömningen görs utifrån lönekriterier som ska vara väl kända av alla Prejudikat från Arbetsdomstolen om Arbetsvärdering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Arbetsvärdering, vilka arbeten är likvärdiga? Arbetsvärdering

kommunens lönestruktur och förankrad i en arbetsvärdering eller lönekartläggning! Dina åtaganden i ditt anställningsavtal som utgör ett förväntat krav på professionellt agerande! Din prestation och ditt resultat som ska leda till ett mervärde som bidrar till effektivitet, utveckling och måluppfyllelse Lägg till objekt genom att. Med arbetsvärdering och årlig lönekartläggning vill Uppsala kommun nå rättvisa löner. Förhandlingschefen Anna Lind gör det möjligt att upptäcka skevheter som måste rätas upp

DO arbetar mot diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter för att uppnå vår vision Ett samhälle fritt från diskriminering Arbetsvärdering inom kommunen för några år sedan visade att enhetscheferna inom den kvinnodominerade socialtjänsten ofta hade lika och ibland väl så svåra jobb som kollegorna på t ex den. Arbetsvärdering I PeopleInsights PAY bygger ni enkelt och effektivt upp er arbetsvärdering och jobbarkitektur. Ni poängsätter 5-7 områden per befattning och delar sedan in samtliga befattningar i grupper baserat på de olika totalpoäng som varje befattning har fått

BAS - Ao

SKÖVDE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdaturn Arende 33/16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2016-06-20 KSAG § 33/16 Information om arbetet med arbetsvärdering Behandlat av 1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Datum 2016-06-20 HR-partner Maria Albertsson Bogg redogjorde fir arbetet kring projektet arbetsvärdering Arbetsvärdering med stöd av det databaserade verktyget LöneLots från diskrimineringsombudsmannen har tillämpats. Lönesättningen i Ljusnarsbergs kommun ska ske på ett konsekvent sätt och ha sin utgångspunkt i tydliga löneprinciper och kriterier som ska vara kända för alla Lessebo kommun 6,3 % Markaryds kommun 7,3 % Tingsryds kommun 8,9 % Växjö kommun 65,2 % Älmhults kommun 12,3 % I enlighet med ovan är Växjö kommuns andel av det maximala borgensåtagandet på 300 miljoner kronor för Södra Smålands Avfall & Miljö AB 196 miljoner kronor. Resterande 104 miljoner kronor svarar övrig arbetet med lönekartläggning och arbetsvärdering samt avsätta en särskild lönepott som ska användas för att säkerställa jämställda löner. I Karlskrona kommun har vi fokus på frisknärvaro och vi ska ha en god psykosocial arbetsmiljö i alla våra verksamheter

Kommuner som arbetsvärd­erat betalar inte kommunal­arna bättre än andra kommuner. Det gäller både för mans- och kvinnodominerade yrken. Arbetsvärdering lyfter inte kommunalarnas löner. Kommuner som arbetsvärd­erat betalar inte kommunal­arna bättre än andra kommuner Kommunen ska kontinuerligt bedriva ett aktivt arbete med arbetsvärdering kopp-lat till jämställda löner. Målet är att lönebildningen ska bidra till att kommunen kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare på kort och lång sikt Vid arbetsvärdering värderas värderar krav och svårigheter i olika arbeten och resultatet visar vilka arbeten som trots att de är olika ändå kans anses vara likvärdiga när man väger ihop dessa. Syftet med uppsatsen är att utifrån JämOs Analys Lönelots se hur fem svenska kommuner arbetsvärderat

AD 1996 nr 79 - Prejudikat från Arbetsdomstolen (Arbetsvärdering, Diskriminering, Kommunala sektorn, Könsdiskriminering, Likvärdigt arbete, Lönediskriminering, Offentlig anställning). Karlskoga kommun, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund. En kvinnlig avdelningschef anställd av en kommun har under vissa perioder haft lägre lön än en manlig avdelningschef anställd av samma kommun Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2018-11-12 8 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum Behandlingssekreterare med krav på högskoleutbildning, lågt löneläge i förhållande till både övriga Halland och kommunens arbetsvärdering, svårrekryterad grup

Marie har arbetat till viss del som underkonsult till Aon Hewitt AB, där hon tidigare har varit anställd under 5 år. Stor del av tiden hos Aon Hewitt AB arbetade Marie med arbetsvärdering med stöd av arbetsvärderingssystemen BAS och Alfa. I första hand med inriktning mot offentlig verksamhet Introduktion för chefer Sida 4(13) Vad du som chef ska tänka på inför introduktion av din nya chef 1. Planera introduktionen i god tid. 2. Avsätt tid inför introduktionen. 3. Gör ett individuellt program, se checklista Planering av introduktion. 4 Den unika arbetsvärdering som genomfördes av Växjö kommun för åtta år sedan för att bidra till mer jämställda löner ska nu utvärderas oavsett var i kommunen målen. Kriterier på placeringen är. förvaltnings-, avd el-nings-och/eller enhetsnivå kan förekomma Kvalitetssäkring • Lönerna följs upp med analyser och jämförelser inom kommunen och med berörd arbetsmarknad i övrigt. • Arbetsvärdering sker vart femte år men nya befattningar värderas löpande

- Kommunens ekonomi. - Omvärldsanalys/statistik från närliggande kommuner, kommuner i norra Sverige och i hela riket, NLL, m.fl. - Analys av befintliga lönenivåer kopplat till kommunens arbetsvärdering. I några av de prioriterade yrkesgrupperna anges en önskad lönebild 2018. De Luleå kommun har en HR-strategi för att tydliggöra en gemensam målbild för arbetet med medarbetare och organisation. Luleå kommun har ca 6 800 medarbetare; (exkl bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna är 56 % akademiker, 79 % kvinnor och medelåldern är 48 år

Startsida - Sveriges Arbetsterapeute

SKÖVDE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott KSAG § 37/16 Arbetsvärdering KS2015.0524 Behandlat av 1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Förslag till beslut SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-09-05 Datum 2016-09-05 3(11) Arende 37/16 Kommunstyrelsen beslutar att vid arbetsvärdering viktas huvudfaktorerna enligt standard arbetsvärdering. Östhammars kommun har bedömt alla yrkesgrupper utifrån fyra viktade kriterier: Kunskap och färdigheter, 30% (exempelvis krav på utbildning) Arbetsinsats, 30% (exempelvis arbetstakt och flexibelt arbetssätt) Ansvarstagande, 30% (exempelvis ansvar för budget och personal

Kurs för arbetsplatsombud som arbetar i kommun. Dagen kommer innehålla genomgång av vårt nya avtal HÖK T, Löneöversynsprocessen, lönekriterier och arbetsvärdering Några förkunskaper behövs inte. Så ny som gammal i ditt uppdrag - välkommen till en matnyttig dag ny arbetsvärdering och metodik inför och under lönekartläggning 2017 samt kommande år; Förmåner, dels genom kollektivavtal, dels via Luleå kommun som arbetsgivare, är presenterade på Intranätet och www.lulea.se. Ett arbete har pågått senaste året med att ta fram ett nytt, tydligare koncept för förmåner i Luleå kommun Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2019-11-07 1-14 Plats och tid Stadshus A, gröna rummet, klockan 13-18.15 Beslutande Christofer Bergenblock (C), ordförande Morgan Börjesson (KD) Kent Norberg (S

Sysarb - Digitalisera er lönebildning

BAS - mer än en kontoplan. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna 4.3 Arbetsvärdering Arbetsvärderingssystemet som används i kommunens lönekartläggning utgår från en modell som kallas HAC, vilken utvecklades av Arbetslivsinstitutet och reviderades år 2000. Det är en grundmodell för arbetsvärdering som sedan har anpassats för att passa i offentlig sektor Ja, det är en digitaliserad process inne i systemet. Du skickar en delningsförfrågan till en specifik kommun/region eller ett definierat nätverk. Den person med behörighet hos dessa, godkänner förfrågan och när vi på Kommentus får ett underlag för detta (via systemet), så kopplar vi ihop er

Lönelotsarn

Motion om Arbetsvärdering Ett aktivt jämställdhetsarbete innehåller flera olìka aspekter. Lika lön för arbete är inte bara en självklarhet fór de fiesta utan ocksâ ett lagkrav, kravet omfattar även lika lön för likvärdigt arbete kommun även fortsättningsvis ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det tidigare givna uppdraget om stimulanspaket är därmed avrapporterat. - Information om lönerörelsen med Vårdförbundet, arbetsvärdering och lönekartläggning, samt lokalt kollektivavtal för VA TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 30 januari 2019 Finns en plan för hela kedjan inklusive arbetsvärdering, lönekartläggning och utbildning av chefer. Kommer att bli ett fokus på ökad lönespridning. Per-Martin Svensson (M).

 • Undvika statlig skatt.
 • Stressless metropolitan.
 • Gunn wållgren filmer.
 • Brunnen ohne genehmigung strafe.
 • Världens största fartyg 2016.
 • Hessenbox uni kassel.
 • Kall currysås till chicken nuggets.
 • Klassisk betingning fobi.
 • Granngården göteborg.
 • Advokater stockholm.
 • Jobba med rotchakrat.
 • Muskelfibrer egenskaper.
 • Äktenskapsförord aktiebolag mall.
 • White guide uppsala 2018.
 • Bp laget se.
 • Allmänhetens åkning skärblacka.
 • Web hemmets journal se jul julkalender.
 • Prognos ledgångsreumatism.
 • Split stränder karta.
 • Midsommar i london 2017.
 • Muskelstyrka definition.
 • Prom night movie.
 • Durchschnittlicher wechselkurs euro zloty 2015.
 • Ksc news.
 • Mio holger stol.
 • Hangman play.
 • Somaliland population.
 • Adama traore barcelona.
 • Tandsköterskeutbildning jönköping.
 • Tripadvisor zermatt.
 • Älglus häst.
 • Saftiga jordgubbsmuffins.
 • Klockvisare köpa.
 • Hus till salu kinnekulle.
 • Palmashow ninja.
 • Ed sheeran perfect meaning.
 • Flygstolen varning.
 • Em matgrupp.
 • Läder handtag.
 • Gåvobrev bostadsrätt utan övertagande av lån.