Home

Gs kollektivavtal 2022 pdf

Kollektivavtal - GS-facke

Skogliga kollektivavtal inom staten. Skogsstyrelsen tecknar för statens räkning de centrala kollektivavtalen med GS-facket som gäller för allt skogligt arbete av praktisk natur som utförs vid statliga myndigheter. Det finns två olika avtal: VASA-Skog som tillämpa BYGGAVTALET 2017 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Giltighetstid: 2017-05-01 - 2020-04-3

GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch Organisationsfrågor Publicerad 2012-09-04 Uppdaterad 2016-01-1 Ett lokalt kollektivavtal enligt 4 § har samma giltighetstid och uppsägningstid som villkorsavtal för skogligt arbete inom staten, om inte parterna enas om kortare tid. Undantag Ett lokalt kollektivavtal enligt 8 kap om arbetstidens förläggning gäller tills vidare med tre månaders uppsägningstid. 7 § Fredsplikt m.m Giltighetstiden för det nu gällande avtalet är mellan 1 maj 2017 till 30 april 2020. Avtal för bemanningsföretag 2017-05-01 - 2020-04-30 (pdf). Tillfällig verksamhet. Om du har frågor rörande försäkringar för företag med tillfällig verksamhet i Sverige kontakta Fora, tel 08-787 40 10

Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Handelsanställdas Förbund 1 april 2017 - 31 mars 2020 Ett streck i marginalen markerar ändring i sak i förhållande till 2017 års avtalstryck. 4 BUTIKSAVTALET INNEHÅLL 1 - 7 Innehållsförteckning SIDA 1 Avtalets omfattning 6 2 Arbetets ledning 6 2.1 Leda och fördela arbetet Här hittar du alla kollektivavtal som Byggnads varit med om att ta fram. I kollektivavtalen hittar du allt som rör personalens anställning, lön, semester med mera. Även nytt för hängavtalsbundna företag efter avtalsrörelsen 2017

Avtal 2017 - GS-facke

 1. Teknikavtalet IF Metall 1 april 2017 - 31 mars 2020 Kollektivt avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF Metall) _____ I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare nam
 2. Kollektivavtal mellan IKEM - Innovations- och kemiarbetsgivarna och IF Metall gällande för till IKEM anslutna företag med undantag av dem för vilka annat kollektivavtal upprättats mellan parterna. § 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för företag som är anslutna till IKEM - Innovations- och ke-miarbetsgivarna, avtalsområde I-avtalet
 3. Version 2017-08-23 Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Kollektivavtal för utstationerade arbetstagare inom T räindustrin. Detta avtal ska tillämpas för exempelvis följ ande arbetsgrupper. o Båtbyggare 0 Trähus teckna kollektivavtal med GS för dessa arbetstagare

Status för GS kollektivavtal

Grafiska Företagen ger dig som medlemsföretag service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer. Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal som individuella frågor om till exempel anställningsavtal eller lönesättnin Till exempel för perioden 2017-04-01 - 2017-10-31. Kalle har haft en anställning under denna period som har varat i 214 dagar (kalenderdagar, man är ju anställd även på helgen) uträkningen blir då så här. 214/365 =0,5863013 x 40 timmar = 23,45 timmar. Kalle har då en intjänad arbetstidsförkortning på 23,45 timmar x sin timlön Detaljavtalet 2017 - 2020 Det nya Detaljavtalet 2017 - 2020 har kommit i tryck till avdelningen i Borås. Vi kommer se till att dela ut avtal till så många klubbar, fackombud, handelsombud, skyddsombud och medlemmar som möjligt KOLLEKTIVAVTAL Serviceentreprenad mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund samt Facket för Service och Kommunikation (SEKO) 1/6 2017 512 kr 22 212 kr 1/6 2018 550 kr 22 762 kr 1/6 2019 550 kr 23 312 kr Beloppen avser. kollektivavtal inom GS avtalsområde. Vilka förändringar är gjorda och hur på verkar det dig som medlem. (Frukost och lunch ingår) Målgrupp: Medlemmar inom GS avtalsområde. Anmälan görs till din fackliga organisation 6 veckor innan start. Deltagarna begär ledighet enligt Studieledighetslagen. Plats: Skövde Datum: 17/5-201

Skogsstyrelsen - Kollektivavtal

Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor och löneavtal Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling den 28 april 2017 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation och Vision, Ledarna samt AiF, Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Juse 2017-2020 ENTREPRENADMASKINAVTALET. Entreprenadmaskinavtalet 2017-2020 MASKINENTREPRENÖRERNA/BYGGNADS Tryckt hos Ljungbergs Tryckeri AB 2017 Ersätter utgåvan år 2013-2016 samt supplement 2016-2017 Upplaga: 5 000 ex Omslagsbild: Mostphotos. 1 ENTREPRENADMASKIN- AVTALET RIKSAVTA

19 okt 2017 • pdf Kollektivavtalet för Radio-, TV-, Data- och Elektroniktekniker är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. De som går på avtalet utför reparations och servicearbeten antingen på firmans verkstad eller direkt hos kunden inom radio-, television-, data- och elektronikteknik Kollektivavtalen på arbetsmarknaden - löner och anställningsvillkor 2005 Rapporten skriven av Susanne Lönnberg, Löne- och välfärdsenhete Kollektivavtal år 2010-2012 GS Civilavtalet 18 216 15 438 15 438.. Arbetstagare fyllda 18 år. Träindustriavtalet 18 314 13 991 15 540.. Arbetstagare med mindre än 1 år i branschen. Handels Detaljhandeln 17 727 11 892 12 302 17 407. Arbetstagare utan branschvana nytt kollektivavtal . Endera part har rätt att säga upp kollektivavtalet att upphöra 2019-10-31 . Skriftlig uppsägning ska vara mot- parten tillhanda senast 2019-03-31 . § 8 Förhandlingar enligt denna överenskommelse ska ske under fredsplikt . § 9 Förhandlingarna avslutades 2017-10-26 sedan Ann

GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransc

 1. Här kan du se de aktuella avtalen för avtalsområde Väg och ban. En del av avtalen har förlängts från tidigare och gäller fortfarande med eventuella ändringar som framgår av nyare förhandlingsprotokoll
 2. 17 nov 2017 • pdf Kollektivavtal mellan Byggföretagen (före detta Sveriges Byggindustrier) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Se därutöver information till hängavtalsbundna företag (2017-2020)
 3. Nya löner 2017 - Infomediaavtalet 2017-04-06. Den 31 mars skrevs nya kollektivavtal. Här finns kortfattad information om de nya lönerna. Mer information om det nya kollektivavtalet kommer i nästa vecka i Arbetsgivarnytt
 4. 28 augusti: Du kan nu ladda ner nya avtalet som PDF. 12 maj: Nytt Glasmästeriavtal klart! 9 maj: Förhandlingarna med Glasbranschföreningen har kärvat.Vi enades inte om det bud som lades fram i förra veckan. 4 maj: Vi sitter nu i intensiva slutförhandlingar med Glasbranschföreningen. 2 maj: På onsdag/torsdag sitter stora delegation med förslag till avtalet

Bemanningsavtalet - L

 1. kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsgivare oeb arbetstagare. ^2 ^iiiiim^^in^o^^de Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndigbetsf^resl^ift^ dessa allmänna bestämmelser som fortsättningsvis kallas avtalet oeb de till avtalet börande särskilda bestämmelser^speeialbestämmelser, tillämpas p
 2. Kollektivavtal Detaljhandelsavtalet. Här kan du ladda ned Detaljhandelsavtalet. Korrigerad i § 14 Mom 6 B. 3. ii. Beräkningen rättad (tillägg av Y i nämnaren). Ändrad i § 15 till följd av nya regler om karensavdrag. Lager- och E-handelsavtalet
 3. Kollektivavtal Personlig assistans 2017-2020 Author: Elisabeth Östergren Created Date: 9/30/2017 10:54:15 AM.
 4. Kollektivavtal: Livsmedelsavtalet 2017-2020 Kollektivavtal för livsmedelsindustrin, inklusive tilläggsavtal för delbranscher. Parter Format: pdf 868.3 KB Ladda ner dokumentet infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta.
 5. Kollektivavtal för måleriyrket 2017 Grafisk form: Malcolm Grace AB. Tryck: Strokirk Landströms AB, 2017 2020 Kollektiv avtal för måleriyrket 1 maj 2017 till 30 april 2020 Måleriföretagen i Sverige • Svenska Målareförbunde
 6. Bilaga 3 . Kollektivavtal Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m 2017-09-01 - 2020-08-3

2017-04-27 HOTELL- OCH RESTAURANGFACKET Post: Hotell- och restaurangfacket, Box 1143, 111 81 Stockholm | Besök: Olof Palmes Gata 31, Stockhol Här ligger nya avtalsuppgörelsen Kollektivavtal 2017 (pdf) Allmänna anställningsvillkor 2017 (pdf) Collective Agreement in English General terms of employment for employees in English Samverkansavtal 2010 (pdf) OBS! Avtal om förslagsverksamhet gäller inte längre. I övrigt gäller samverkansavtalet tillsvidare Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om lön och anställningsvillkor. Att förhandla om innehållet i kollektivavtal är en väldigt viktig facklig aktivitet

Här finns Byggnads olika kollektivavtal! - Byggnad

1 juni 2017 - 31 maj 2020 Kollektivavtal SLA Kollektivavtal Skogsbruk arbetare SLA-GS 1 april 2017 - 31 mars 2020 Jordbruksrelaterade företag SLA - Naturvetarna och Unionen Kollektivavtal . SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET, SLA Telefon Storgatan 19, Box 555 25, 102 04 STOCKHOLM 08-762 72 4 2017-10-04 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: Seko, Service- och kommunikationsfacket Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2017-2020) Avtalsperiodens längd 1 § Parterna sluter ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtals

Arbetsgivarstöd. Som arbetsgivare är det mycket att hålla reda på, och därför har vi samlat information som kan underlätta din vardag. Här hittar du svar på frågor om kollektivavtal, att anställa personal, löner och ersättningar med mera Företag med kollektivavtal Har din arbetsgivare kollektivavtal? Finns arbetsgivaren med i den här förteckningen, är svaret ja! Utan avtal, sämre villkor Det finns mycket som vi tycker är självklara rättigheter, men som inte står i någon lag. Rättigheterna vi tar för givet finns ofta i kollektivavtalet

Arbetsgivarstöd - Grafiska Företage

Kollektivavtal underlättar för dig som driver företag. Du har kollektivavtal som du kan luta dig mot. Arbetsfreden är säkrad och du vet att vi gör allt för att värna om en stabil tillväxt som gynnar konkurrenskraften. Attraktiva arbetsgivare lockar rätt arbetskraft. Avtal20: Webbsänd avtalskonferens från 4 novembe Med kollektivavtal slipper du krånglet att leta försäkringar och jämföra avgifter, samtidigt som du tar ansvar för dina anställda. Saltsjöbadsavtalet och den svenska modellen I Sverige tar fackförbunden och arbetsgivarna ett gemensamt ansvar för att utveckla och komma överens om de regler som ska gälla i arbetslivet. 1938 slöts det första avtalet - Saltsjöbadsavtalet Kollektivavtalen för Sacoförbundens medlemmar, akademikerna, skiljer sig oftast en del från de avtal som sluts för till exempel LO-medlemmar. Den skillnad som är mest uppmärksammad är skillnaden i lönefrågor. Inom Saco strävar vi efter att lönen ska baseras på den anställdes kompetens och prestationer 2017-05-01 2020-04-30 LEDARNA KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal som tecknas av central arbets-tagarpart, eller av lokal arbetstagarpart med fullmakt från den centrala arbetstagarparten LOKALT KOLLEKTIVAVTAL Lokalt kollektivavtal, som kan tecknas mellan lokala parter, i frågor reglerade i detta avtal BIA är en central överenskommelse. Lokalt kollektivavtal upprättas genom beslut av personalorgan. BIA (PDF, nytt fönster) Kollektivavtal om fackliga förtroendemän - AFF 76/LAFF 76. Kompletterar lagen om facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen. AFF 76/LAFF 76 (PDF, nytt fönster) Kommunalt avtal om förhandlingsordning - KAF 0

F-avtalet 2017-2020 Kollektivavtal fastighetsarbete Giltighetstid 2017-04-01 - 2020-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastighetsanställdas Förbund. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor och löneavtal Utdrag ur överenskommelse av den 24 april 2017 mella Lönerevisionsdatum är den 1 april 2017, respektive den 1 april 2018 och 2019, om inte de lokala parterna enas om andra tidpunkter. Enas inte parterna om annat avsätts en pott om 1,5 %, av de fasta kontanta lönerna för Sveriges Ingenjörers grupp per den 31 mars 2017, respektive 1,3 % fr.o.m. den 31 mars 2018 samt 1,8 % fr.o.m. den 31 mars.

Kollektivavtalet garanterar också att du är försäkrad om du blir sjuk, om du skadas i arbetet eller blir av med jobbet. Dessutom kan det finnas regler om sådant som utbildning, jämställdhet och frågor som är speciella för just din bransch. Avtalsperiod: 2017-05-01 - 2020-04-30 Det nya kollektivavtalet gäller från den 1 augusti 2016 till den 31 augusti 2019. Löneökningar Lönerna ökar med som lägst 500 kr/månad i genomstitt per heltidsanställd (Det slutliga löneutrymmet per den 1 augusti 2017 och den 1 augusti 2018 fastställs i förhandlingar mellan de centrala parterna.) Lägstalöne

Så här räknar du ut din arbetstidsförkortning - Byggnad

Kollektivavtalet är ett slags spelregler som fack och arbetsgivare kommer överens om. Om kollektivavtal saknas, är det arbetsgivarens regler som gäller. Då kan arbetsgivaren själv bestämma din lön och du kan missa olika slags ersättningar och försäkringar. Det här bestäms i kollektivavtalet 2017-10-01 2020-09-30 AVTAL KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal som tecknas av central arbets-tagarpart, eller av lokal arbetstagarpart med fullmakt från den centrala arbetstagarparten LOKALT KOLLEKTIVAVTAL Lokalt kollektivavtal, som kan tecknas mellan lokala parter, i frågor reglerade i detta avtal 1 april 2017 - 31 mars 2020 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna _____ I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn eller förkortningar. Sveriges Verkstadsförening (VF) = Teknikarbetsgivarna Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) = Svenskt Näringsli

2017-2020 . 1 Innehåll Författningar och förkortningar 2 § 1 Avtalets omfattning 3 § 2 Anställning 4 § 3 Allmänna åligganden 5 § 4 Arbetstid 6 lokala parterna kan i kollektivavtal komma överens om andra allmänna villkor än vad branschavtalet anger www.transport.s 2017-10-01-2020-09-30 4 Medlarnas slutliga hemställan om avtal till parterna att svara på 2017-10-10, klockan 17.00 7 Överenskommelse mellan LO-förbunden som är bärare av kollektivavtal Samhall 13 Protokoll, avtal om löner och anställningsvillkor 2016-10-01-2017-09-30 14 Bilaga 1 17 Bilaga 2 Utvecklingsanställningar 1 Medlemsföretag med medlemskap i arbetsgivardelen är bundna av Visitas kollektivavtal Detta avtal gäller för tiden 2017-05-01-2020-04-30 med en ömsesidig upp-sägningstid av tre månader. Sker inte sådan uppsägning, förlängs giltighetstiden med ett år i sänder. Om begäran om förhandling framställs före den 31 december 2019 gäller avtalet för tid efter 30 april 2020 med 7 dagars ömsesidig uppsäg-ningstid

Vårt senaste kollektivavtal började gälla 1 maj 2016 och gäller till sista mars 2017. Avtalet ger de anställda ökat inflytande över schemaläggning, och löneökningar på minst 500 kronor per heltidsanställd och månad. Dessutom har vi förhandlat fram en rejäl löneökning till 15 000 säsongsarbetare. Skärpt krav på schemaläggning Arbetsgivaren får endast göra schemaändringar. Hämta hem pdf. Hämta hem pdf. Hämta hem pdf. Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2017. Hämta hem pdf. 1. Förhandlingsprotokoll 2017. Svenska kyrkan Protokollet om förhandlingarna om lön och anställningsvillkor, 2017. Hämta hem pdf. 1 Kollektivavtal mellan Föreningen Industriarbetsgivarna och Industrifacket Metall angående arbets- och lönevillkor för arbetare anställda i företag anslutna till Föreningen Industriarbetsgivarna. 1 april 2017-31 mars 2020 Stål och Metal TMF förhandlar fyra kollektivavtal för trä- och stoppmöbelindustrin. TMF:s avtalsparter är GS, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Förlängning av kollektivavtal Parterna inom Industriavtalet har - i enlighet med hemställan från OpO:s - enats om att ajournera avtalsförhandlingarna våren 2020 och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober. Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet

Detaljavtalet 2017 - 2020 - Handelsanställdas förbun

Elektrikernas kollektivavtal - Svenska Elektrikerförbunde

 1. gällande kollektivavtal, gäller detta avtal intill den dag då det tidigast kan upphöra, såvitt överenskommelse om kortare giltighetstid inte träffas. Mom. 3 Lokala överenskommelser Lokal överenskommelse, som innebär avvikelse från bestäm-melserna i detta avtal, får träffas där sådan möjlighet anges
 2. Avtalsnytt Maskinföraravtalet 2017-2020, ME - Seko Maskinentreprenörerna och Seko har undertecknat ett nytt 3-årigt Maskinföraravtal. Överenskommelsen gäller för perioden 1 juni 2017 till 31 maj 2020. Ett helt nytt avtal kommer att tryckas och skickas ut de medlemsföretag som tillämpa
 3. PDF) Appendix - Trade Unions on YouTube. Tekoavtal IF Metall § 2 2017-2020 - TEKO If metall avtal 2019. Kollektivavtal. 2019-11-19.
 4. Created Date: 4/28/2017 7:36:51 A
 5. 2017 Document Version: Förlagets slutgiltiga version Link to publication Citation for published version (APA): Kjellberg, A. (2017). Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund. (1 uppl.) (Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports; Vol.

Aktuella avtal - Sekos förbun

Kollektivavtalet för tjänstemän inom livsmedelsindustrin. Parter: Livsmedelsföretagen, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Relaterat i faktabanken Kollektivavtalen label Kollektivavtal. Utgåva: 2017 Format: pdf 435.8 KB Ladda ner dokumentet. KOLLEKTIVAVTAL 2017-09-01-2020-08-31 Allmänna anställningsvillkor och löner m m för musiker, musikartister och discjockeys anställda vid Folkets Hus och Parker Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) Svenska Musikerförbundet, SMF . Innehållsförteckning Allmänna anställningsvillko ANSTÄLLNINGSVILLKOR IT-företag Giltighetstid: 2017-04-01-2020-03-31 (Version 2017-04-01 t o m 2017-10-31) 2017-202 1 oktober 2017 - 30 september 2020. Bussbranschavtalet Parter Sveriges Bussföretag Svenska Kommunalarbetareförbundet Giltighetstid 1 oktober 2017 - 30 september 2020 . Innehållsförtecknin

Välkommen till sidorna där du hittar de kollektivavtal som Teaterförbundet har tecknat med arbetsgivarna. Här finner du kollektivavtal för scenområdet, film-, TV- och radio samt en rad övriga kollektivavtal. Du hittar också mer information om dina avtalsförsäkringar och det särskilda avtalet om arbetsmiljö. Under varje kollektivavtal finns det en lista över vilka arbetsgivare som. Kollektivavtalet garanterar också att du är försäkrad om du blir sjuk, om du skadas i arbetet eller blir av med jobbet. Dessutom kan det finnas regler om sådant som utbildning, jämställdhet och frågor som är speciella för just din bransch. Avtalsperiod: 2017-05-01 - 2020-04-30

Nya löner 2017 - Förpackningsavtalet - Grafiska Företage

 1. Lokalt kollektivavtal 2017-2020 Arriva Tåg AB - Gällande vid Pågatågen Sammanställt av SEKO klubb Pågatå
 2. Allmänna bestämmelser 17 i lydelse från och med 2020-05-01 (PDF, nytt fönster) Kommentar till Allmänna bestämmelser. Kommentarer till Allmänna bestämmelser i lydelse 2017 inkluderat ändringar som träder i kraft 2020-05-01 (PDF, nytt fönster) Partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m
 3. Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund. Kollektivavtalet är kärnan i den arbetsgivarservice vi tillgodoser våra medlemmar med här på Arbetsgivarföreningen KFO. (Fremia den 1 jan 2021.) Vi är måna om att servicenivån håller toppklass
 4. Avtal om löner 2017 - 2020 Unionen Avtal om lönebildning, Ledaravtal - Ledarna Avtal om lokal lönebildning, avtalsområde Telekom 2017 - 2020 Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna Avtal om löner 2017 - 2020 Seko (samt övriga överenskommelser tecknat mellan IT&Telekomföretagen, Telekom och Seko) Tnr 5

Kollektivavtal. Tre fördelar med kollektivavtal. Fördelarna med att teckna kollektivavtal är många. Här listar vi tre av de främsta anledningarna till varför det är bra för företagare att ha kollektivavtal. Ordning och reda Kollektivavtal är till för att ge både dig och dina anställda trygghet Här hittar du ditt kollektivavtal. I avtalet kan du se vad som gäller för exempelvis lön, semester, sjuklön, föräldralön eller uppsägningstid på din arbetsplats. Du hittar också sammanfattningar och tolkningar av avtalen Kollektivavtal mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet avseende elektriska installationsarbeten . 2016.04.01 - 2017.04.30 . 2016 - 2017 . Sid . 1 Kap Allmänna bestämmelser 4 § 1 Giltighetsområde § 2 Giltighetstid § 3 MBL-frågo

Glasmästeriavtalet - Byggnad

The 2017 Edition of the General Specification for Building comprises considerable updating and revisions to the 2012 Edition. The review of the 2012 Edition was carried out by the Technical Information Committee of the Architectural Services Department (ArchSD). Principa Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och fackförbund. Genom kollektivavtalen har facket förhandlat fram bättre villkor i arbetslivet 2017 var det avtalsrörelse. HRF förhandlade om nya kollektivavtal med arbetsgivarna om vilka löner och villkor som ska gälla i vår bransch. Vår bransch växer! Vår bransch skapar tusentals nya jobb! Det går bra för företagen. Självklart ska de anställda ha sin del av kakan. Hotell- och restaurangfackets medlemmar jobbar i en av Sveriges viktigaste näringar.

Kollektivavtal - Svensk Hande

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, Vision (fd SKTF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund Städare är ett av de vanligaste yrkena i Sverige. Städningen bidrar till trivsel. Städare trivs ofta med sitt arbete och är stolta över det. Samtidigt är det ett yrke som ofta förknippas med arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar 1 april 2017, 7631 öre fr.o.m. den 1 april 2018 och 7784 öre fr.o.m. den 1 april 2019. Lönen inkluderar helg och semes-terlön. Mom. 3 Lön per dag och timme Lön per dag utgör månadslönen x 12 365 Lön per timme utgör månadslönen 175 §

Parter i avtalen Kollektivavtal för arbetare har vi tecknat med Livsmedelsarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurang Facket, medan avtalen för tjänstemännen är mellan Livsmedelsföretagen och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Medlemmar i Livsmedelsföretagen blir bundna av de kollektivavtal som vi tecknat med motparterna och måste följa avtalen Elektrikerna - Facket med kraft - Svenska Elektrikerförbunde

Kollektivavtal: Livsmedelsavtalet 2017-2020

Topprankad rådgivning i arbetsrätt, arbetsmiljö och pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper arbetsgivare tolka lagar och avtal Ladda ner kollektivavtalet som PDF: Väg- och banavtalet 2016. Väg- och banavtalet 2014-2016. Road and rail agreement 2014-2014. Särtryck 2015-04-01 till Väg- och Banavtalet. Fickavtal Väg- och ban 2013-2016. Utvecklingsavtal i Byggindustrin. Information om väg- och banavtalet 201 Sveriges Farmaceuter - Sveriges Farmaceute

Avtal Papper

Din lön varierar beroende på vilket kollektivavtal du arbetar under. På medlemssidorna hittar du det avtal som gäller på din arbetsplats. Tänk på att lönen som står i kollektivavtalet är den lägsta lönen som en arbetstagare kan erbjuda. Du kan alltså ha högre lön än vad som står i avtalet Avtalsrörelsen 2020 har startat. Här kommer viktig information att samlas. Kollektivavtal Det är kollektivavtalet som styr regelverket för din anställning. I kollektivavtalet finns bestämmelser om bland annat anställningsform, arbetstid, övertid, ob-ersättning, lön och försäkringar. Kollektivavtalen som vi förhandlar fram är tidsbegränsade. När kollektivavtalen är på väg att. Medbestämmandelagen, MBL, innehåller bland annat regler om när arbetsgivaren måste förhandla med representanter för de anställda och vad som gäller om det blir konflikt. Det är möjligt att träffa kollektivavtal med annat innehåll än lagens när det gäller delar av lagen 1 maj 2017-30 april 2020 Sveriges Ingenjörer, Box 1419, 111 84 Stockholm, tel 08-613 80 00 forhandling@sverigesingenjorer.se, www.sverigesingenjorer.se Avtal klart 2017 års avtalsförhandlingar har varit intensiva. De har präglats av diskussioner om det ekonomiska läget i Sverige och vår omvärld och dess konsekvenser på den svensk

SKR är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för nästan 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKR ger medlemmarna stöd i det arbetet Kollektivavtalet bestäms i centrala förhandlingar mellan oss i Livs och arbetsgivarens organisation. Vi har kollektivavtal för hela livsmedelsindustrin med tilläggsavtal för de olika branscherna. Alla vinner på kollektivavtalet. Kollektivavtalet är en fantastisk uppfinning Svensk Handel tecknar 20 kollektivavtal. Svensk Handel tecknar cirka 20 kollektivavtal, såväl för arbetare som för tjänstemän. Det största kollektivavtalet är detaljhandelsavtalet med Handelsanställdas förbund som motpart och omfattar cirka 200 000 anställda

 • Svenska techbolag.
 • Andra kongokriget konsekvenser.
 • Italiensk restaurang stockholm.
 • Gratis skräckspel på steam.
 • Missbrukarbeteende.
 • Eco driving app.
 • Prednisolon pfizer.
 • Baresso nybrogatan.
 • Ipl bäst i test.
 • Opamox bipacksedel.
 • Gordon och paddy åldersgräns.
 • Folke bernadotte hemmet uppsala.
 • Bron trailer säsong 3.
 • Arosa bella aktuelle position.
 • Tjejspel dress up.
 • Freiberufliche nebentätigkeit steuern.
 • Ica lagret västerås hacksta.
 • Tips på uppvärmning.
 • Matematikuppgifter årskurs 3.
 • Bilolycka bollebygd.
 • Deimos och phobos.
 • Counter strike global offensive valve.
 • Liljeholmen.
 • Grej of the day ledtrådar.
 • Spånsugslang 100mm.
 • Alkohol statistik.
 • Hakka 9.
 • Liten rex uppfödare.
 • Vuosaari uutiset.
 • Skövde tidning sport.
 • Ge blod umeå.
 • Studiefrämjandet kort.
 • Byta strängar gitarr.
 • Vad är mellanmänsklig kommunikation.
 • Ikea ansluta fjärrkontroll.
 • Spelgrafiker jobb.
 • Until dawn 2.
 • Acher rench zeitung online lesen.
 • Kaffernbüffel steckbrief.
 • Ingen åtkomst (6) bredbandsbolaget.
 • Seb immoinvest botticelli.