Home

Kyotoavtalet vilka länder är med

kyoto-protokollet [Klimatfakta

Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse, sluten den 11 december 1997 i Kyoto i Japan, därav namnet. Avtalet, som trädde i kraft den 16 februari 2005, hade som mål att de årliga globala utsläppen av växthusgaser skulle minska med minst 5,2 procent från året 1990 till perioden 2008-2012 Det är de rika industriländerna som har förpliktat sig att reducera sina utsläpp. Tillsammans skulle dessa länder reducera sina utsläpp av växthusgaser med 5 procent under perioden 2008-2012 i förhållande till 1990-nivåerna. Flera utvecklingsländer har också undertecknat avtalet, men dessa länder har inga utsläppsförpliktelser Kyotoavtalet förlängs till 2020. De länder som berörs är de 27 EU-länderna, Australien, Alla är inte nöjda med att affärerna sköts i tysthet

Vilka länder ingår i EES och Schengenområdet? EES-länderna är. Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Från och med att Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland lämnade Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleddes en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020 I majoriteten av världens länder är cannabis fortfarande förbjudet — bland dem Sverige. Den svenska narkotikalagen förbjuder all kontakt med narkotikaklassade preparat, där cannabis ingår. Från och med i dag vidgas vyerna för semestersugna svenskar. För ett antal europeiska länder gäller inte längre utrikesdepartementets avrådan från så kallade icke nödvändiga resor

Se vilka länder EU har frihandelsavtal med och läs om de olika avtalen. Ensidiga förmånsarrangemang. EU har även beslutat om ensidiga förmånsarrangemang gentemot vissa länder eller grupper av länder. Ett exempel på ett ensidigt förmånsarrangemang är det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer GSP. Det här är en lista över länder ordnade efter yta.Siffrorna är tagna från The World Factbook, utgiven av den amerikanska underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency (CIA). [1]Listan innehåller även avhängiga territorie EU-länderna, kandidatländer och andra europeiska länder. EU har inte alltid varit så stort som det är idag. När det europeiska ekonomiska samarbetet inleddes 1951 var det bara Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland som var med

Kyotoprotokollet - Globali

 1. Det är landets regioner som ytterst covid-19 eller vill veta om du haft infektionen kan du läsa mer på 1177.se/covid19-prov för att ta reda på hur det är ordnat med testningen där du bor. Regionen ansvarar också som arbetar nära personer med ökad risk för allvarlig sjukdom. Vilka grupper som prioriteras styrs av det.
 2. Brasilien är med sina cirka 207,7 miljoner invånare världens sjätte mest folkrika nation. Medelåldern är extremt låg, runt 27 år för män och 28, 5 år för kvinnor. Detta beror till stor del på att landet är mycket fattigt och har hög barnadödlighet, framförallt i de enorma slumorådena utanför storstäderna
 3. I förhållande till värdlandets befolkning är Libanon det land som var värd till överlägset flest flyktingar - var sjätte person i Libanon är flykting. UNHCR beräknar att Libanon hade 156 flyktingar per 1000 invånare år 2017. Jordanien och Turkiet var nästkommande länder med 72 respektive 45 flyktingar per 1000 invånare
 4. Är du nyfiken på vilka som är världens fattigaste länder? Utvecklingen går framåt i världen på flera håll, men det finns ändå stor fattigdom i många länder runt om i världen. Det finns olika sätt att mäta vilket som är världens fattigaste land, men i den här artikeln kan du se världens fattigaste länder utifrån BNP, vilket är värdet som visar den ekonomiska aktiviteten.
 5. I landet är det krav på att personer över sex år måste använda munskydd på offentliga platser, utomhus som inomhus, om det inte finns någon möjlighet att hålla två meters avstånd. Albanie
 6. ska utsläppen till netto noll senast 2045 och att
 7. skningar och anpassning till klimatförändringar i utvecklingsländer. I beslutsbilagan, alltså inte i den bindande avtalstexten, står att utvecklade länder före 2025 ska sätta upp ett nytt finansieringsmål vars golv är de 100 miljarder dollar årligen från 2020 som redan utlovats

Får hjärnsläpp! Vilka länder menar man med de västerländska? och är det samma som västvärlden? I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet Här är världens rikaste länder Lästid: 2 minuter. Det 195 länder runt om i hela världen och några av dessa är rikare än andra. Här är världens 15 rikaste länder 2019. För att ta reda på vilka länder i världen som är rikast i världen kan man utgå från bruttonationalprodukten, det vill säga BNP Att länder som Chile, Uruguay och Antigua och Barbuda lämnar listan på biståndsberättigade länder är en påminnelse om att levnadsstandarden ökar på bred front i många av världens länder. Men det finns fortfarande ett 100-tal länder kvar på listan över biståndsberättigade länder varav cirka 50 räknas som länder med allra störst behov av internationellt stöd 79 AVS-länder, dvs. länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet * Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 (1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring. Länder utan avtal. Huruvida medborgare i.

Kyotoavtalet förlängs till 2020 Utrikes svenska

Sverige lägger sig på fyrdelad tredjeplats med Finland, Singapore och Schweiz när korruptionen i världens länder rankas. Minst korrupt är grannlandet Danmark Mandaten är fördelade mellan regionala grupperingar. Vilka länder sitter i säkerhetsrådet tillsammans med Sverige 2018? Under 2018 sitter Sverige i säkerhetsrådet tillsammans med de fem permanenta medlemmarna samt Bolivia, Etiopien, Nederländerna, Kazakstan, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Kuwait, Peru och Polen Inte nog med att USA inte är med. Kyotoavtalet hotar att bli fiasko även för de länder som har skrivit under - för många stiger utsläppen snarare än minskar, visar FN:s nya sammanställning av globala växthusgasutsläpp Länder Statistik Konflikter Världskartor Om oss [[suggestion]] Konflikter. Här har vi beskrivit de största pågående konflikterna i världen, samt konflikter där FN är inne med sina fredsstyrkor. Du kan läsa om olika konflikters bakgrund, hur länge de har pågått och vad FN gör för att lösa dem I vilka länder är dödshjälp tillåtet? Svar: Dödshjälp är på vissa villkor lagligt i Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Kanada. I Schweiz tillåts assisterat självmord, så länge den som assisterar inte drar personliga fördelar av personens död, och i Tyskland tillåts assisterat självmord i extrema undantagsfall

Vilka länder ingår i EES och Schengenområdet? - Tull

Lista: I dessa länder är cannabis tillåtet Aftonblade

Namn i andra länder i Europa. Vi har topplistorna över namn som är populära i Spanien, Frankrike, Ungern, Nederländerna och många andra länder. Se vilka namn som finns på topplistorna. Kanske är det namn i dessa länder som tilltalar just dig Den sedan länge pågående konflikten i Syrien är anledningen till att tvångsarbete och skuldslaveri eskalerat i landet. Landet har även ett ökat problem med att barn gifts bort för pengar. 6-10. Ytterligare fem länder som använder sig av slavarbete i sin produktion är Jemen, Eritrea, Somalia, Pakistan och Irak. Sascha Klasa Malta är det enda EU-landet som har ett totalförbud mot abort. En kvinna som gör abort riskerar mellan 1,5 och 3 års fängelse. I Vatikanstaten förbjuds abort även om kvinnans liv hotas Det här är länder som ännu inte har infört euron, men som kommer att göra det så snart de uppfyller villkoren. Det gäller främst de länder som gick med i EU under 2004, 2007 och 2013, efter att euron hade införts 2002

Lista: Här är länderna vi från och med i dag får resa till

 1. Globalis är en interaktiv världsatlas och ett digitalt uppslagsverk. Målet med Globalis är att visa på likheter och skillnader i världen och på vilka sätt olika händelser påverkat utvecklingen. Genom siffror, kartor, fakta och diagram är det lätt att jämföra olika länder men också djupare förstå hur saker och ting hänger ihop
 2. Nackdelar med Globalisering-Många menar att globaliseringen främst är ett sätt för de rika länderna att dra nytta av billig arbetskraft i fattiga länder-Arbetare i utvecklade länder utsätts plötsligt för en lönekonkurrens från fattiga länder som är svår att bemöta
 3. Vilka Länder Är Med I OPEC OPEC grundades 1960 i Baghdad, Irak. Det var då fem länder som kom överens om ett avtal och dessa fem länder är OPECs grundare. Länderna som grundade OPEC är: Irak Iran Saudiarabien Kuwait Venezuela Efterhand har fler länder blivit anslutna och i nuläget ingår följande länder också i OPEC: Qatar (1961
 4. System med registrerade exportörer (Rex) började successivt ersätta systemet med GSP-certifikat 1 januari 2017. Det är nu endast ett fåtal länder som fortfarande utfärdar GSP-certifikat. Med anledning av coronaviruset har de GSP-länder som skulle ha infört Rex senast den sista juni 2020 möjlighet att begära förlängning till årsskiftet
 5. st när det kommer till rikedom. Gapet mellan dem rikaste och dem fattigaste länderna är stort och det håller på att bli större. Idag ska vi prata lite om världens rikaste länder och gå igenom vilka de är för några. 1. Qatar
 6. Vilka är då de bakomliggande orsakerna till fattigdomen i världen? Det finns som sagt en mängd olika orsaker till varför människor, områden och länder är fattiga. Flera av orsakerna hänger som sagt ofta ihop. Här nedan listas några av dem: 1. Den geografiska faktor
 7. Klimatet är en rättvisefråga. Världens höginkomstländer bär det stora ansvaret för klimatförändringarna men fattiga människor i låg- och medelinkomstländer drabbas hårdast av extremväder, havsytehöjningar, torka och översvämningar i klimatförändringarnas kölvatten. Inom vårt globala arbete med klimatfrågor så samarbetar vi med organisationer som arbetar med att stärk

Frihandel som ger tullfrihet eller tullnedsättning

Barnkonventionen är den konvention som flest länder har anslutit sig till. Hittills har 196 stater ratificerat barnkonventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Idag är det bara USA som inte har ratificerat konventionen är att resa utomlands och turista, vilket också räknas som handel med tjänster. Dock är det nästintill omöjligt idag att säga att en vara är ifrån ett enda land. Om vi tar ett klädes-plagg som exempel så kanske det är märkt med Made in Portugal. Men bomullen behöver inte komma från Portugal, den kan istället vara frå

I Irak är både shia och sunni stora grupper, och många olika undergrupper ligger där i konflikt med varandra. Det hela blir mer komplext av att shiagrupper i länder med både stora shia- och sunnibefolkningar ofta är fattiga och blir diskriminerade. Så hos många shiamuslimer finns en känsla av att vara förtryckta från. Utanför EU men med i EES är: Island, Liechtenstein och Norge Schweiz är varken med i EU eller i EES men har avtal som jämställer landet i vissa avseenden. Uppdaterad: 2018-03-16 Tipsa om sida Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är sakartiklar som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen. Sakartiklarna ska läsas som en helhet. Det går med andra ord inte att lyfta ut en sakartikel och läsa den helt skild från de andra OmVärlden har listat de länder i världen där ökningen är mest oroande. Här är länderna där fattigdomen ökar snabbast: 1. Nigeria. Afrikas folkrikaste nation, Nigeria, är det land där utvecklingen allra snabbast går åt fel håll. Varje timme sjunker 270 nigerianer ner i en extrem fattigdom

Lista över länder efter yta - Wikipedi

I en undersökning gjord av We Effect om vilka länder som är mest sårbara vid en naturkatastrof hamnar Moçambique på förstaplats följt av länder som Centralafrikanska republiken, Uganda, Haiti och Guinea. Sverige med många industrialiserade länder ligger bäst till om en naturkatastrof skulle slå till Vilka länder är minst generösa mot flyktingar? CHATT | Stefan Löfven (S) och de andra EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterar på torsdagen den explosiva migrationspolitiken. Chatta med SvD:s Brysselkorrespondent Teresa Küchler om flyktingpolitiken i dag klockan 14 på SvD.se I vilka länder förekommer könsstympning? Förekomst i Sverige. Konsekvenser. Svensk lagstiftning mot könsstympning. Den tysta frågan. Att bryta tystnaden. Att prata med utsatta flickor och kvinnor. Hur uppnår man som yrkesverksam en dialog med vårdnadshavare. Att uppmärksamma de som är eller riskerar att bli könsstympad Med styrelseskick menar vi här hur makten i landet är fördelad och organiserad samt hur makthavarna ansvarar inför lagen och folket. De flesta av oss är redan bekanta med begreppen demokrati och diktatur, så vi börjar i den änden - d.v.s vilka styrelseskick (demokratiska eller diktatoriska system) länder kan ha och hur de fungerar

Länder Europeiska Unione

Vilka länder är redo för den självkörande revolutionen? Självkörande fordon kommer inte bara att innebära en transportrevolution. De kommer att förändra hur människor världen över lever och arbetar. Men hur väl rustade står världens länder för en framtid med självkörande fordon Fördelen är att det kan gå snabbare att komma fram till vilka regler som ska gälla när färre parter är inblandade. I kartan ovan kan du se vilka länder EU har frihandelsavtal med. Andra exempel på frihandelsområden är NAFTA, ASEAN och Mercosur. Olika typer av frihandelsavtal innebär olika grader av ekonomisk integration Det är med andra ord en ovärderlig upplevelse som du inte kommer ångra. Det bästa med att åka utomlands och jobba är att du får en semester på köpet. De dagar du inte arbetar är din nya stad din lekplats och du har all frihet i världen att utforska och upptäcka alla äventyrligheter du kan uppleva i din nya hemstad

Frågor och svar om covid-19 (coronavirus

 1. I och U- länder. I-länder eller industriländer är de länder med högt BNP. Det vill säga att det ger invånarna en hög levnadsstandard. Dessa länder har ett utvecklat näringsliv, det är stor produktion och konsumtion av varor och tjänster. I-länder har gått om pengar och det är det som gör att de har ett högt BNP
 2. Engelska är även nummer 1 när det kommer till Världspråket med stort V! För övrigt så är Sverige ett av världens länder där stora delar av befolkningen behärskar just engelska trots att det inte är en del av landets officiella språk. Engelsktalande länder: 1. Akrotiri och Dhekelia (Tillhör Storbritannien) 2
 3. EU är ett samarbete mellan 27 länder. EU:s historia börjar på 1950-talet. Sverige blev medlem 1995. Genom åren har EU:s verksamhet ökat både vad gäller antalet länder och frågor som man samarbetar om. EU har sju institutioner med olika uppgifter, till exempel att stifta lagar och bestämma om budgeten
 4. Länder med vänstertrafik. I Sverige hade vi vänstertrafik till och med 3 september 1967. Klockan 04.49 samma datum så bytte Sverige till högertrafik. Detta var verkligen ett spektakel att beskåda, då alla bilar som var i trafik plötsligt bytte sida med varandra! Här är listan över alla länder med vänstertrafik: 1. Amerikanska.
 5. Demokrati är när alla har rätt att tycka och säga vad de vill. Demokrati ger oss även rätten att vara med och bestämma vilka som ska styra landet. Diktatur är det motsatta, då är det en eller flera personer som bestämmer och man får inte säga eller tycka vad man vill offentligt
 6. Europas största länder efter yta. Vilka är Europas största länder om man ser till ytan då? Några länder är ju stora både när det gäller yta och folkmängd, men det finns ju också vissa stora, men glesbefolkade länder som till exempel Sverige! Vi börjar med det tionde största landet ytmässigt och räknar ner till nummer 1

Får man köra utomlands med bilen? Det beror på vilket land du har tänkt köra in i. Mer information om vilka länder det är tillåtet att köra in i med våra svenska hyrbilar hittar du här.När du hämtar ut hyrbilen måste du också meddela vilka länder du har tänkt köra in bilen i Är du på väg att exportera till andra länder? Spana in checklistan för att avgöra vilka länder som är bäst för just din export. I oktober lanserades nytt innehåll på Verksamt.se för dig som vill göra affärer med andra länder Vilka länder visumet är giltigt för Om du får visum kan du besöka övriga Schengenländer . Ditt visum kan i undantagsfall gälla för inresa och vistelse endast i Sverige eller vissa Schengenländer om du förekommer i datasystemet SIS (Schengen Information System) eller om ditt pass inte godtas av alla Schengenländer

Topp 10: Världens folkrikaste länder Listor

Skaffa mobilabonnemanget 3Surfa med minst 15 GB surf/mån så aktiveras tillägstjänsten 3Världen utan extra kostnad. Med tjänsten kan du surfa till samma pris som inom Sverige i alla EU/EES-länder, USA, Turkiet, Thailand och ytterligare 47 länder. Kom igång med 3Världen redan idag! Jag vill bli kund Jag är redan kun Vilka länder har diktatur Lör 28 mar 2015 01:08 Läst 15629 gånger Totalt 11 svar. Anonym (Demok­rat) Visa endast I en demokrati växlar rösterna ofta mellan olika falanger så att alla åtminstone ska kunna vara med och påverka. Om de får det eller ej är en annan fråga Här ser du vilka länder som ingår i zonen EU/EES. Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien.

I Sydamerika är vi verksamma i: Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, Paraguay och Peru. Här hittar du en lista på var Plan International arbetar i respektive region. Genom att välja land i rullgardinsmenyn kan du också läsa mer om våra fokusområden och projekt som vi bedriver i just det landet Frågor och svar om Agenda 2030. Under en 15-årsperiod, med start 1 januari 2016 och fram till år 2030, har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå. Dessa är Europa och Medehavsländerna, Världen exklusive USA och Världen inklusive USA. Detta innebär att försäkringen omfattar samtliga länder inom något av dessa områden oavsett vilket land eller vilka länder du angett att du ska resa till i samband med köp av försäkring

Flyktingar i världen - Migrationsinf

Här är svenska realtidskartan med världens alla corona-restriktioner. Spridningskartor i alla ära, men nu lanseras en svensk gratis karttjänst som visar vilka restriktioner världens alla länder infört - i realtid. Tanken med kartan är att samla all information på samma ställe och öppna upp för resande och affärer I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Den nya avrådan gäller till och med 15 juli, varefter en ny bedömning kommer att göras. är det upp till bolaget vilka villkor som gäller för avbokning

Världens Fattigaste Länder (2019) - Swedishnomad

Dessa kallas för centralmyndigheten(CM) i varje land. I Sverige är det Utrikesdepartementet som är CM, där den konsulära och civilrättsliga enheten(KC) bl.a. arbetar med Haagproblematiken. Listan här nedan visar förhållandet så som det såg ut i oktober 2008 mellan Sverige och de 81 stater med vilka Haagkonventionen är tillämplig Syftet med det är att sporra länder att bli bättre på djurskydd och hämta inspiration från andra, säger Elisabeth Tjärnström, sakkunnig och programansvarig på World Animal Protection Sverige. Sverige nära toppen men inte bäst. Sverige finns i närheten av toppen men får nöja sig med B i samlat betyg Tillsammans med bland annat Iran och Nordkorea är Saudiarabien ett av de länder som använder sig av dödsstraff för att skrämma invånarna från politiskt oliktänkande Det är ett land som är känt för sitt fantastiskt vackra landskap, sin självständighet, rikedom och lyxprodukter. Schweizarna känner sig friska, trygga och med en förväntad livslängd på hela 82,8 år så är det några av anledningarna till att landet återigen placerat sig så högt på listan över världens lyckligaste länder Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven. Att det finns ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s (Europeiska Unionens) hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket är även ett handelsmärke, det betyder att en CE-märkt produkt kan säljas fritt inom EU

Här behövs nog preciseras ett årtal för min räkning blir nästan det dubbla. Under Kejsar Trajanus 117 e.vt./e. kr. när Rom nådde sin största storlek innefattade det följande självständiga länder idag: 1. Portugal 2. Spanien 3. Frankrike 4. Storbri.. Det är också ett av världens torraste länder - en stor del av landet täcks av Sahara, så de flesta av landets 41 miljoner invånare (2017) bor samlade längs den norra kusten. Trots öknen är landet ganska kulligt och bergigt, med två bergskedjor som genomkorsar landet Pyttelandet Andorra placerar sig på en andraplats med 31 dagars ledighet, medan länder som Algeriet, Burkina Faso, Bahrain och Panama alla har 30 dagar. Värt att notera är att flera av dessa länder har stora informella ekonomier där semester - liksom andra förmåner knutna till anställning - bara är en avlägsen dröm Norge är ett av tio länder som varje år fått högsta betyg. De övriga är Australien, Danmark, Island, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, USA och Österrike. Sverige har en gång. Hur många i Sverige är födda i ett annat land? Andelen medborgare med utländsk bakgrund är 25,5 procent av hela Sveriges befolkning. 2019 fanns det drygt 2,6 miljoner personer med utländsk bakgrund. 3 64 206 personer blev nya svenska medborgare 2019, Läs mer om vilka länder vår utrikes födda befolkning kommer från

EU:s punktskatteområde är inte identiskt med EU:s territorium. EU:s punktskatteområde är inte heller identiskt med EU:s mervärdesskatteområde eller EU:s tullområde. Mer information om vilka länder och områden som tillhör EU:s punktskatteområde finns på Rättslig väglednin Det är jordens till ytan näst minsta men till befolkningen tredje största världsdel. Befolkningen uppgår till 730 miljoner (2016). Ryssland och Turkiet ligger delvis i Europa och delvis i Asien. Tre länder som har en mindre del av sin yta i Europa är inte med i den här övningen: Azerbajdzjan, Georgien och Kazakstan Det viktigaste är naturligtvis att få reda på vilka länder jag kan omhändertas i då jag är häktad i min frånvaro, men jag vore givetvis hemskt tacksam om ni kunde svara på alla. SVAR Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga

 • Begagnade golfklubbor köpes.
 • Termos ica.
 • Vadmal och skinn.
 • Klickvälde.
 • Paracetamol historia.
 • Folkets västerås nattklubb.
 • Seniorrabatt resor.
 • Sonic boom speed.
 • Fryser hela tiden.
 • Die wichtigsten götter der maya.
 • Seb immoinvest botticelli.
 • Homeopatmedel till hund.
 • Gester.
 • Ljud studentflak.
 • Fukt i källare trots dränering.
 • Tupac parents.
 • Infrastrukturpropositionen från 1996/97.
 • Restpost.
 • Vad är en ledare el.
 • Hotell utter.
 • Hansa rostock live stream swr.
 • Polaroid movie netflix.
 • Sbg polen 2018.
 • Stockholms universitet frescati öppettider.
 • Vinster med att sluta snusa.
 • Sträckgräns trä.
 • Flaggor julgran.
 • Bsn medical sca.
 • Nageldesign schulung günstig.
 • Porsche tennis grand prix 2018.
 • Jonatan unge.
 • Industriarmatur led.
 • Ont i örat gravid.
 • Halloweenfest stockholm 2017.
 • Ffs operation sverige.
 • Bvz neusiedl.
 • Sportshopen sortiment.
 • Knyta schalett.
 • Hon är gravid jag vill inte.
 • Skötselråd kentia palm.
 • Är leovegas seriöst.